klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.


De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.


U heeft een klacht. Wat nu?

- Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.

- Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit?   

  Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en 

  bij het onderzoeken van oplossingen.

- Kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en

  Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire

  zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.


Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.


Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de VNRT (www.vnrt.nl)