algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om de voetreflexmassage- of behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Yin&Balance ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

Afspraken

Behandeling kan alleen op afspraak

 

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

 

Yin & Balance bevindt zich op de eerste verdieping, Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.

 

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

 

Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

 

Contra-indicaties

Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.

 

Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak maakt.

 

Verantwoordelijkheid

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage verstrekt. Op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 

Bij Yin&Balance wordt geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

 

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 

Annuleren

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur telefonisch worden geannuleerd.

 

Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Yin&Balance

 

Betalingen

Alle behandelingen dienen contant of via IDEAL te worden voldaan direct na afloop van de voetreflexmassage- of behandeling. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt ontvangt een schriftelijke aanmaning voor het openstaande bedrag, vermeerderd met 10% van de hoofdsom incl. btw. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft Yin&Balance het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen.

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

 

Aansprakelijkheid

Yin&Balance is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen..

 

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor meer informatie verwijs ik naar het Privacybeleid op deze website

 

Overig

Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. 

 

Voedingssupplementen kunnen als advies gegeven worden door Yin&Balance, de client bepaald zelf of hij/zij hier gebruik van maakt.

 

Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat Yin&Balance niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

 De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Yin&Balance te allen tijde worden gewijzigd.